19 | Courante monsieur

19 | Courante monsieur

Deze olijke, vrolijke melodie is een courante, een geliefde ritmische dans. Deze werd door speellieden bij feesten en partijen ten gehore gebracht. Dat blijkt uit bronnen zoals de reeks Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlieties en Contredansen (1701-1714) waarin melodieën staan opgetekend om op instrumenten te spelen, zogenaamde speelmansmuziek.

Er werden ook liederen op geschreven, onder meer door de dichtende goudsmid Pieter Dubbels. In zijn poëziebundel Helikon, bestaande in zangen, kusjes, en mengel-rijm (1645) heeft hij de melodie met een pikante tekst gecombineerd. Een minnaar kust zijn aanbeden Rozemond en verlangt naar meer. Zoenen is wel aardig, maar niet het allerleukste. Konden ze het echtelijke bed maar delen!

3. Maar als ik in uwe open schoot,
Mij levend’ mach begraven; ô gewenste doot!
Die my al bevend’, tot de weelde nood’t
Die Venus, (tot een Minneloon,)
Schonk aan d’in schoonheit gadeloze Adoon;
Daar ik, hol over bol, in glij,
Tot ik verstik in lekkernij.

Pieter Dubbels

zoete Min behaaglijke begeerte
lusjes genietingen
eghte echtelijke
weeld genot
teelt voortbrengt
Als daer dan daar waar
ent samenbrengt
mijn mij
knipjes valluikjes
overmals Robijn sappig rode vlees
kriele geile
Als niets dan
tot de weelde nood’t uitnodigt tot genot
gadeloze Adoon weergaloze Adonis
Daer waar (namelijk ‘uwe open schoot’)
hol over bol hals over kop

Melodie uit: ’t Amsteldams Minne-Beeckie. Op nieuws bestroomt. Met verscheyde minne-deuntjes, en nieuwe ghesangen. 7e druk. Amsterdam: Paulus Matthysz, 1645, pp. 57-59.
Scan via de DBNL (pdf p. 60)
Tekst uit: Pieter Dubbels, Helikon, Bestaande in Zangen, Kusjes, en Mengel-Rijm. Amsterdam: Nikolaas van Ravestein voor Iaques Boursse, 1645, pp. 51-53.
Scan via Internet Archive

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegNaar de winkel