24a | Sarabande Pinel

24a | Sarabande Pinel

Deze dansante melodie, die boven de liedjes vaak wordt aangeduid als Serbande, was populair in de Nederlanden vanaf 1640 tot het eind van de zeventiende eeuw. De componist is de Franse luitist Germain Pinel (ca. 1600-1661), leraar van de jonge prins Louis, de latere Zonnekoning Lodewijk XIV. De tekst is een kerstliedje, met als refrein telkens de vraag waarom het kleine kind Jezus de mens liefheeft, die hem niet als vriend verdient. In het laatste couplet klinkt het antwoord: het kind is zelf de liefde.

welluste vreugde
besteet aangesteld
slecht eenvoudige
vrijdt verlost

Tekst uit: Christianus Vermeulen, ‘t Ronde jaer, of Den Schat der Geestelijcke Lofsangen, Gemaeckt op elken Sonnendagh van ‘t geheele ront-lopppende Jaer. Deel 1, 5e druk (Antwerpen: Cornelis Woons, 1660), p. 149-150. Transcriptie dbnl: https://www.dbnl.org/tekst/verm047rond02_01/verm047rond02_01_0106.php#verm047rond02_0103
Melodie uit: ‘t Amsteldams Minne-Beeckie, Op nieuws bestroomt Met verscheyde Minne-deuntjes, en Nieuwe Ghesangen (Amsterdam: Paulus Matthysz. voor Joost Hartgers, 1645), p.152-153 https://www.dbnl.org/tekst/_ams015amst05_01/_ams015amst05_01_0055.php#_ams015amst05_0056

Bladmuziek

Tekst

3. Vogelkens, die met soete keelen,
Den Hemel, en de lucht verciert:
Viskens die op het water speelen,
Beesjens, en allerley gediert:
Komt, looft dit Kint, dat aldus mint
Den mensch, die so een vrient noyt heeft verdient:
Het welck nouw, in dese kouw,
Wouw zijn geboren van een Maget-vrouw.

4. Harderkens slecht, oprecht van sinnen,
Maeckt dat ghy ons dit woordt uytleght;
Waterkens wilt doch eens beginnen,
Windekens maeckt dat ghy’t ons seght:
Waerom dit Kint aldus bemint
De mensch, dien soo een vrient niet heeft verdient,
Waerom het nouw, in dese kouw,
Wouw zijn geboren van een Maget-vrouw?

5. Kint! och of ghy ons selfs woudt seggen,
Waerom dat ghy den mensch dus vrijdt;
Hoe soudt ghy ’t duydlijcker uytleggen?
Als om dat ghy de liefde zijt.
Daerom, ô Kindt, is ’t dat ghy mindt
De mensch, die so een vrient niet heeft verdient,
Daerom is ’t nouw, dat gh’ in dese kouw,
Wouw zijn gebooren van een Maget-vrouw!

Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke bladerervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je onderaan de pagina klikt op "Accepteren", geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk hier ons cookie- en privacybeleid.

Sluiten