24b | Mocht ick ô Swaentjen

24b | Mocht ick ô Swaentjen

In deze versie van de melodie uit Pieter Dubbels’ Helikon (1645) is het refrein wat meer versierd dan in 24a. ‘Nu sich ondanckbaer toont mijn Herderinne’ is een van de vele Franse en Nederlandse wijsaanduidingen van de melodie Sarabande Pinel die we tegenkomen in de Nederlandse Liederenbank.

Het liefdesliedje ‘Mocht ick ô Swaentje’ komt voor in de Amsteldamsche Minne-zuchjens (1643), een bundeltje dat door de uitgeefster Aeltje Verwou is opgedragen aan ‘d’ Amsteldamse Jufferen; Ware Peerlen onzer Kroon’. De tekst stelt de geliefde voor als een zwaan. Wellicht was ‘Swaentje’ ook haar naam. De hevig verliefde minnaar maakt zich zorgen als ze opstijgt richting ‘vreemde stroomen’ en wacht op een veer als teken van haar gunst.

3. Doch soo mijn bidden u wille niet dwinghe,
Strooy dan een veeder in’t bevende nat,
Dat die u hobbele nae my doen dringhe;
’k Salse doen leeve, door u, ô mijn schat.
Swanelijn, Swanelijn, keer u niet af,
Strooy doch u veedertjes, wees niet te straff.
Swier met u dertele roeyertjes om,
Swaentjen u pluympjes sijn my wellekom.

Besluyt
4. Nu sal ick Swaentjen soo lieffelijck prijsen,
’k Heb schoon de vedertjes van hare gonst;
des sal mijn Zieltjen haer liefde bewijsen,
Rijmen en singhen en toonen haer konst.
Swanelijn, Swanelijn, stel u gherust,
Swier met u vleugeltjes waeret u lust,
Kittel u Zieltjen in faste geneucht,
En Swem soo heenen in vrolijcke vreucht.

Veerder.

strant waterkant
versaede verzadigen
betraepen in zijn macht krijgen
scheut schot
bidden smeken
Dat die u hobbele opdat uw peddelen die
faste innig

Melodie uit: Pieter Dubbels, Helikon, Bestaande in Zangen, Kusjes, en Mengel-Rijm. Amsterdam: Nikolaas van Ravestein voor Iaques Boursse, 1645, pp. 58-59.
Scan via Internet Archive (pdf p. 81)
Tekst uit: Amsteldamsche Minne-zuchjens, op verscheyde nieuwe wijsjes, door Lievende Gheesten uyt ghestroyt. Deel 1. Amsterdam: Gillis Joosten voor Aeltie Verwou, 1643, pp. 4-7.
Transcriptie en scan in de DBNL
Scan via ProQuest (pdf p. 27)

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegNaar de winkel