2b | Het Nederlandse volkslied

2b | Het Nederlandse volkslied

Lange tijd heeft Nederland een ander volkslied gehad, ‘Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit’ van Hendrik Tollens. Maar sinds de jonge koningin Wilhelmina het Wilhelmus had laten zingen bij haar inhuldiging in 1898, gingen steeds meer stemmen op om Tollens te vervangen door het Wilhelmus. Sinds 1932 is dit officieel het Nederlandse volkslied. Als melodie is op dat moment gekozen voor de versie van Adriaen Valerius uit diens Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626), maar voor de woorden ging men toch liever terug naar het oude geuzenlied uit de tijd van Willem van Oranje.

Zo eindigt Valerius de zesde strofe met de hoop van de prins dat hij in staat zal zijn de tirannie te verdrijven ‘Die menigh hert doorsnijt’, terwijl we nu zingen ‘die mij mijn hart doorwondt’, de moderne spelling van ‘Die my mijn hert doorwont’ uit het geuzenlied (zie 2a). De melodie van Valerius, die ongeveer een halve eeuw nieuwer is dan de oorspronkelijke melodie waarop het geuzenlied is geschreven, wordt veel langzamer gezongen dan dat ten tijde van Valerius zal zijn gedaan. Hierdoor krijgt het lied zijn plechtige, gedragen karakter. Het Wilhelmus was aanvankelijk vooral populair in oranjegezinde en confessionele kringen, maar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tot min of meer onomstreden nationaal symbool. Meestal wordt alleen het eerste couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde.

Tekst afkomstig van de website van het koninklijk huis: https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/volkslied/tekst-van-het-wilhelmus
Melodie uit: Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, ‘tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625 (Haarlem: [z.n.], 1626), p. 46-47 https://play.google.com/books/reader?id=wxxKAAAAcAAJ&hl=nl&printsec=frontcover&pg=GBS.PA46 (pdf p. 60-61)

Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke bladerervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je onderaan de pagina klikt op "Accepteren", geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk hier ons cookie- en privacybeleid.

Sluiten