36 | Een amoureus fier gelaat

36 | Een amoureus fier gelaat

De Nederlandse Liederenbank registreerde 197 liederen op deze melodie, al hebben weinige daarvan ook ‘Een amoureus fier gelaat’ als wijsaanduiding. In het Aemstelredams, Amoreus lietboeck (1589) vonden we de tekst ‘Een Amoreus een fiere ghelaet’, terwijl die als wijsaanduiding ‘Van Syon’ heeft, dat gezien de strofevorm waarschijnlijk verwijst naar ‘O Sion wilt u vergaeren’, een Bijbels lied uit 1552.

Er zijn twee instrumentale bronnen met de naam ‘Een amoureus fier gelaat’, beide in tabulatuur voor cither (1568 en 1570). De melodie was dus ook geliefd bij luit- en citherspelers en is wellicht vooral op die manier overgeleverd. Onze bron uit Het prieel der gheestelijcker melodiie (1617) met zijn loopjes – ook leuk om te zingen – lijkt eveneens gebaseerd te zijn op een instrumentale versie.

De tekst begint als beurtzang tussen een minnaar en een minnares bij haar slaapkamerraam. Hij belooft van alles om haar te verleiden, waarop zij zegt dat ze haar nieuwsgierigheid niet kan bedwingen. Vervolgens horen we van de verteller hoe het verder gaat: nadat beiden uitgebreid van de liefde hebben genoten, gaat de minnaar er weer vandoor.

fiere liefelijk
raet redding
geschichte aangezicht
u vermeeren uzelf gelukkig maken
boeleren vrijen
convent gezelschap
brieveken trouwbelofte
ionste en eerbaerheden genegenheid en trouw
graen juweeltje
sout my moghen verdrieten zou ik daar spijt van kunnen krijgen
Met pijpen en tamboren met veel bombarie
stont te roeren bracht beroering
hebben gaen domineren gingen het ervan nemen
Venus bant gordel met erotische afbeeldingen
ontdaen losgemaakt
also scherpen sinne zulke hevige hartstochten
Tersoor schatkist
ontdaen geopend
Haer lieder harte heeft hem ontsoncken ze bezwijmden
Oorloff vaarwel
kerssouwe madeliefje
van u bij u weg

Tekst uit: Aemstelredams, Amoreus lietboeck, nu nieus uutgegaen waer in begrepen zijn alderhande Liedekens, die in geen ander Lietboecken en staen, meest al met zijn voys oft wijse daer bi gestelt om alle droef heyt, melancolie te verdrijven (Amsterdam: Harmen Jansz Muller 1589), fol. 39. https://www.dbnl.org/tekst/_aem001aems01_01/_aem001aems01_01_scans.pdf (pdf. p. 38)

Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het prieel der gheestelicker melodiie, inhoudende veel schoone leysenen ende geestelijke liedekens van diveersche devote materien ende op de principale hoochtijden des jaers dienende etc. Van nieuws over-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen (Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617), p. 69-70. https://books.google.nl/books?id=sDcUAAAAQAAJ (pdf p. 96-97)

Bladmuziek

Tekst

3. U weerde soete Lieveken,
Comt voor u Vensterken staen;
Ontfangt van my dit brieveken,
Daer in suldy vinden staen
Mijn ionste en eerbaerheden,
Reyn edel Vrouwelick graen,
Wilt doch in dancbaerheden
U schamel dienaer ontfaen.

4. Ick hoorde de Nachtegael singhen
Ende ick hoore hem maken groot gheclach,
Ick en can my niet bedwinghen,
Ick verwondere my wattet wesen mach.
Mijn hemdeken wil ick aenschieten,
Ende mijn vensterken open doen;
Hoe sout my moghen verdrieten?
Die Mey staet lustich en groen.

5. Dat schoon kint heeft uyt ghekeecken,
Die Maen scheen licht en claer;
Haer Lieff quam daer ghestreken,
En sprack minnelick teghen haer.
Met pijpen en tamboren
Dede hy haer een Amoreus ghelaet.
Die liefde stont te roeren
In dit schoone kindt delicaet.

6. In een Prieel met roosen
Dat daer beneden stont,
Daer hebben zy een langhe poose
Gaen spreecken mont al teghen mont.
Sy hebben gaen domineren
En Venus bant ontdaen,
Daer ginghen zy in studeren;
Elck was met minne bevaen.

7. Met also scherpen sinne
So waer zy noch beraen;
Dat eedel Tersoor van minnen
Dat hebben zy tsamen ontdaen.
Haer lieder harte heeft hem ontsoncken,
Dat dede der minnen dorst;
Sy hebben malcander gheschoncken
Een ghebodt der Amoreusen lust.

8. Oorloff reyn edel kerssouwe,
Welrieckende Rosemareyn,
Schoon Lieff blijff my altijt getrouwe,
Mijnder harten medecijn,
Want ick nu moet henen varen
Al doet het mijnder harten pijn.
Godt wil u in deuchden sparen
Als ick van u moet zijn.

Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke bladerervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je onderaan de pagina klikt op "Accepteren", geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk hier ons cookie- en privacybeleid.

Sluiten