Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy en cookies

Top40vandegoudeneeuw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Top40vandegoudeneeuw is te bereiken via info@top40vandegoudeneeuw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Top40vandegoudeneeuw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Locatiegegevens (als u bijvoorbeeld via Facebook incheckt bij een bezoek aan Top40vandegoudeneeuw). Gegevens over uw activiteiten op onze website (als u bijvoorbeeld door de website bladert op zoek naar voorstellingen, en via aan onze website gekoppelde zoekgegevens van Google en andere zoekmachines). Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via aan onze website gekoppelde zoekgegevens van Google en andere zoekmachines). Internetbrowser en apparaat type. Bankrekeningnummer (als u via een account op onze website online tickets besteld en betaalt).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@top40vandegoudeneeuw.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Top40vandegoudeneeuw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van een betaling (als u via een account op onze website online besteld en betaalt)

Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Top40vandegoudeneeuw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of

– systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Top40vandegoudeneeuw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Top40vandegoudeneeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Adres en woonplaats: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Telefoonnummer: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Emailadres: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Browsertype: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Tijdstippen useractiviteit: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Bestellingen / opdrachten: bewaartermijn: tot opzegging toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden:

Top40vandegoudeneeuw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Top40vandegoudeneeuw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Top40vandegoudeneeuw gebruikt cookies en vergelijkbare technieken.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op en zijn veilig voor pc, laptop, telefoon of tablet. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

Zo zorgen cookies ervoor dat:

- voorstellingen in het winkelwagentje bewaard blijven;

- de website snel is;

- fouten en ongemak op de website worden opgespoord;

- verbeteringen aan de website kunnen worden getest;

2. Welke cookies gebruiken wij?

Op de website van Top40vandegoudeneeuw worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

- Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Zonder deze cookies zou de website bijvoorbeeld nooit de inhoud van uw winkelwagentje kunnen onthouden.

- Trackingcookies

De website van Top40vandegoudeneeuw maakt gebruik van Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren.

3. Hoe zet u het opslaan van cookies uit?

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar, vragen, opmerkingen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@top40vandegoudeneeuw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Top40vandegoudeneeuw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Top40vandegoudeneeuw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Top40vandegoudeneeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@top40vandegoudeneeuw.nl.

DISCLAIMER

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden Top40vandegoudeneeuw niet.

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegNaar de winkel